Spolupráce s Hospodářskou komorou ČR

jsme součástí další významné komory, která má 16 tis .členů. Naše služby tak budeme moci nabídnout širokému kmeni zaměstnavatelů.

Působíme v časopisu „PRO MĚSTA A OBCE“

Společnost REVITAL SOLUTIONS s.r.o. začala přispívat tématy v časopise, který vychází každý měsíc v počtu 2500 ks výtisků. Dne 5.8.2019 nám vyšel první příspěvek v kategorii Finance. Už ted máme v redakci další články, které vyjdou 5.9.2019. Uvedená témata jsou směřovaná na starosty a tajemníky.

Svaz průmyslu a dopravy

Dne 1.7.2019 se společnost REVITAL SOLUTIONS s.r.o. stala členem Svazu průmyslu a dopravy. Jedná se o svaz , který má 11 tis. členů.

Dne 26.9.2019 měla možnost společnost REVITAL SOLUTIONS s.r.o veřejně vystoupit na půdě SPaD, kde jsme členům vysvětlili možnosti řešení zaměstnanců v exekucích a tak dát zaměstnavatelům nástroje pro stabilizaci kmenu zaměstnců.

První seminář na Svazu průmyslu a dopravy

Dne 26.9.2019 měla možnost společnost REVITAL SOLUTIONS s.r.o veřejně vystoupit na půdě SPaD, kde jsme členům vysvětlili možnosti řešení zaměstnanců v exekucích a tak dát zaměstnavatelům nástroje pro stabilizaci kmenu zaměstnců.

Dětský domov na Severní Terase

Dne 26.9. se jednatelé společnosti REVITAL SOLUTIONS s.r.o. setkali v Dětském domově na Severní Terase s dětmi, které jsou těsně před vstupem do reálného života. Probírala se témata, která souvisí s exekucemi. Jednalo se o prevenci, kde byla otevřená diskuse, která přinesla spoustu informací, které pomohou dětem . Pan Tůma věnoval dětskému domovu knihu „Ochod s neštěstím“, kterou předal s věnováním. Jedná se o 13 příběhů , které osobně zažil v době , kdy pracoval pro exekutorský úřad. Kniha  bude dne 1.10. pokřtěná ve státní knihovně v Ústí nad Labem.

Křest knihy“ Obchod s Ne štěstím“

Důležitou událostí v osobním životě je křest knihy. Pan Jiří Tůma napsal knihu “ Obchod s Ne štěstím“ ve které se je popsáno  13 příběhů ze života soudního vykonavatele. Této akce se zúčastnilo několik hostů ze zastupitelstva města Ústí nad Labem, soudní exekutor , média  a také široká veřejnost.

Zpravodaj sociálního dialogu

Dalším úspěchem společnosti REVITAL SOLUTIONS je článek ve zpravodaji, kde 11 tis členů má možnost představení produktu PROTEXO, které řeší zaměstnance v exekucích odkaz na článek